aposto-logoSalı, 6 Haziran 2023
aposto-logo
Salı, Haziran 6, 2023
Aposto Membership

İnteraktif Sanat / İnteractive Art

Görsel Kaynağı: Random International,Rain Room,2012

İnteraktif ya da etkileşimli sanat, sanatın amacına ulaşmasını sağlayacak şekilde izleyicinin dahil olduğu bir sanat biçimidir. Bazı etkileşimli sanat enstelasyonları bunu, gözlemcinin veya ziyaretçinin eseri fiziksel olarak deneyimlemesiyle; bazıları sanatçı veya izleyicinin sanat eserinin bir parçası olacak şekilde enstelasyonun fiziksel biçiminde değişikliğe sebep olmasıyla sağlayabilir.

Görselde yer alan çalışmayı buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Liked this story? Share it.

Related Keywords

sanat

etkileşimli sanat

Liked this story

Add to Saved

Add to Read Later

Share

Published in

Piksel.Bülten #1

Newsletter & Author

Piksel.Bülten

Piksel. ekibinin hazırladığı; her sayıda yaratıcı sektörlerden bir kişiyi odağına alan ve sanata yeni medya odağından baktığımız sanat bülteni.

;