Nureddin Türk

okur, düşler, söylenir posta kutularına incelikler bırakır