aposto-logo
TR
TREN
Fütürizm

Fütürist Bülten başlıyor

Her Çarşamba saat 17.00'de fütürizmi konu alan makaleler Aposto websitesinde ve mobil uygulamalarında.
Fütürist Bülten başlıyor

Herkese merhaba! 

Fütüristler Derneği'nin hazırladığı Fütürist Bülten'in ilk sayısına hoş geldiniz.

Keyifli okumalar,

Fütürist Bülten

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

Fütürizm

"Çağlar Boyu Fütürist"

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göl'ün kaleminden Fütürizm ve Fütüristler Derneği.

"Çağlar Boyu Fütürist"

Yazan: Hakan Göl, Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir Doz Geçmiş

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken ve ikinci yüzyılda geleceğe hazırlanmamız ve onu şekillendirmemiz gerekirken Aposto okuyucuları ile Fütüristler Derneği’ni buluşturabilmek bizler için büyük bir önem taşıyor.

Yüzlerce yıllık bir devlet geleneğinin üstüne, savaştan yeni çıkmış bir toplumla birlikte, geleceği uzgören ve toplumu, devleti ve hatta insanlığı geleceğe hazırlayan çağlar boyu fütürist Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun.

Peki Atatürk neden çağlar boyu fütüristtir? Çünkü Atatürk özgörülü, yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir önerileri çoklu-disiplinli bir yaklaşımla geliştirmiş ve hayata geçirmek için çevresini ve elindeki imkanları seferber etmiştir.

Çünkü Atatürk yükselen yeni nesle, öğretmenlere, kadına gelecek için gereken önemi vermiş, bilimin ışığında bugün sürdürülebilir kalkınma diye adlandırdığımız gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modelini benimsemiştir. Geleceği de sahiplenen bu yaklaşımla Atatürk ülkemizi bugünlere hazırlamıştır.

Bir Doz Gelecek

Fütürizm neden önemli? Çünkü fütürizm, gelecek hakkındaki "oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz" şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.

Fütüristler Derneğinin temel amacı gelecekçiliğin (yani fütürizmin) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu geniş kitlelere anlatabilmektir.

Fütürizm, insanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.

Değer Yaratma Platformlarımız

Fütüristler Derneği olarak bireysel, öğrenci ve kurumsal üyelerimiz ve değer ortaklarımız ile birlikte; sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz.

Bu faaliyetlerimizi aşağıdaki değer yaratma platformları vasıtasıyla üyelerimiz ve daha geniş kitlelere buluşturuyoruz:

1 Mart Gelecek Günü: Gelecek Günü 2013 yılından bu yana 1 Mart’ta dünyanın farklı noktalarında gelecek konuşulan paneller, partiler ve sergilerle kutlanıyor. Türkiye’de ise 2012 yılında Dünya Fütüristler Birliği Başkanı Timothy Mack’in de katıldığı ilk Gelecek Günü organizasyonu ile kutlanmaya başlandı. Fütüristler Derneği dünyada 2013 yılından itibaren düzenli Gelecek Günü kutlayan ilk fütürist organizasyon. 1 Mart 2022’de konusunda uzman akademisyenler, fütüristler, sürdürülebilirlik konusunu gündem edinmiş iş dünyası temsilcileri ve STK’larla birlikte İklim Krizi’ni ele aldık ve Yok Oluştan Önce Son Çıkış temasını işledik.

2023 yılında ise yaşadığımız acı depremle birlikte Gelecek Günü’nü Ekim 2023’te Uyanış Hareketi adıyla gerçekleştirme kararı aldık.


Fütürist Akademi: Dünyada gerçekleşen fütürizm eğitim programlarının araştırılması sonucunda; birey, kurum ve toplumların Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, etkin şekilde bilgilenerek “olumlu bir gelecek tasarlama” davranışı sergilemesini hedefleyen eğitim programlarını geliştirir ve hayata geçirir.

Gelecek Bilgisi 101 (GB101): Geleceği uzgörme ve olumlu gelecek tasarlama becerisi kazandırmayı hedefleyen GB101 derslerinde 14 haftalık bir program kapsamında öğrenci üyelerimizle ve üniversite iş birliğimizin olduğu üniversite ve kolejlerde kredili dersler veriyoruz.Future Talks, Futurist Shuffle, Future Dive, Future 2 Go, Q-Talks ile belirlediğimiz konularda uzman konuşmacılar ile birlikte ilgili konunun geleceği ele aldığımız konuşma, soru-cevap, derinlemesine ele aldığımız etkinlik serileridir.

Televizyon ve Radyo Programlarına Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetim Kurulu Üyelerimiz, İstişare ve Etik Kurulu Üyelerimiz ve Öğrenci Üyelerimiz ile katılıyoruz.


21. Yüzyıl Fütürizm Bildirgemiz

Fütüristler Derneği, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarını 10 ilkeye bağlamıştır. Bir ‘Manifesto’ niteliğindeki bu ilkeler kapsayıcı, adil, koruyucu ve ilerici bakış açısıyla belirlendi:

  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, 20. Yüzyılın başlarında görülen ve aynı adla anılan sanatsal ve sosyal akımların tümüyle dışında ve o zamanki bu akımların önermelerine karşı duran, yeryüzündeki insan ile birlikte canlı-cansız tüm varlıklara saygılı, onları korumayı amaçlayan, bunun için bilim ve teknolojiden yararlanan, gelecek için sürdürülebilir olumlu seçenekleri bulup-çıkarmaya odaklanmış multidisipliner çalışmalar bütünüdür.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, dünyanın tamamını bir kişi, grup ya da kuruluşun yönettiği ve dünyanın geleceğini belirlediği savlarına karşı, insanların kolektif akıl ve çabalarıyla, bilim ve teknolojinin yardımıyla, değişmez evren yasaları dışındaki kendi geleceklerini kendilerinin tayin edebileceklerini ve tasarlayabileceklerini savunur.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, bilim ve teknolojiye dayalı uygarlık ne kadar ileri giderse gitsin; insana özgü mahremiyet, merhamet, vicdan, maneviyat, inanç, şefkat, hayal gücü, empati, sezgi, sevgi, mutluluk, elem, hüzün, coşku, arzu, özlem, ahlak, etik, onur, gurur, saygı gibi erdemli özelliklerden ödün vermeyi reddeder.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, geleceğe seyirci kalıp beklemek yerine, insanlıktan sorumlu olma bilinciyle, olumlu gelecek tasarımı için çalışır. Bir grubun, zümrenin, topluluğun ya da ülkenin bireylerinin olumlu gelecek planlarının başkalarının geleceğine olumsuz etkilerinin olmasına izin vermez.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, yararlı bilgi ve deneyimin paylaşıldıkça çoğalacağının farkındadır ve insanlığın çıkarına olan her bilgiyi ve deneyimi cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, yaş, yaşanılan yer, statü, varsıllık- yoksulluk, bedensel bütünlük ya da engellilik ayırımı yapmaksızın paylaşır.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, gelecek için yalnızca distopik öngörüler yapılmasına karşı çıkmakla birlikte, küresel risklerin farkındalığı için çaba gösterir ve yerinde ve zamanında kaçınmanın yöntem ve yordamlarını araştırır.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, yakın geleceğin en çok gençlerin ve çocukların geleceği olduğunun bilinciyle, küçük yaşlardan başlayarak “gelecek bilgisi”nin öğretilmesini destekler.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, geçmişteki birikim üzerine inşa edilmiş olan ortak tarih ve kültüre sahip çıkar. Bu değerlerin ne suretle olursa olsun, yok edilmemesi, bozulmadan ya da değiştirilmeden geleceğe bir miras olarak bırakılması için çaba gösterir.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, insanlar başta olmak üzere yeryüzündeki canlı-cansız tüm varlıkların ancak ve ancak yararına olacak ve barış içerisinde varlıklarını sürdürecekleri politikalar, yenilikler, buluşlar, keşifler, araştırma-geliştirme faaliyetlerinden yanadır.
  • 21. Yüzyıl Fütürizmi, yalnızca insanlar tarafından yürütülmesi gereken demokratik süreçlerin (egemenlik, adalet, özgürlük, insan-havyan hakları vb.) her ne özelliğe sahip olurlarsa olsunlar, insan dışı nesnelere (robotlar, makineler, platformlar, sistemler vb.) devredilmesine ya da onlar tarafından ele geçirilmesine engel olmak ister. 

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu adına, Aposto okurlarına geleceği özgörebilmeyi, istenilen geleceğe hazırlık yapabilmeyi ve bilinmeyenlerle dolu dünyada gelecek okuryazarlığı diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fütüristi ve çağlar boyu fütürist Atatürk’ün iki güzel gelecek mesajı ile kapatalım:

"Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır."

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz."

Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Fütürist Bülten

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

YAZARLAR

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

İLGİLİ BAŞLIKLAR

sürdürülebilir kalkınma

Fütüristler Derneği

Mustafa Kemal Atatürk

Fütürizm

fütürizm

Fütürist

İLGİLİ OKUMALAR

0%

;