Mecliste Bu Hafta #20

Mecliste Bu Hafta #20

Geçtiğimiz haftalarda kabul edilen araştırma önergesinden başka “Kızılay’ın çadır skandalı” ve “AFAD’ın yetersizliği” en çok önerge verilen konular oldu. Bu hafta ise TBMM’nin deprem gündeminde bir kanun teklifi vardı.

Parlamento’dan herkese merhaba! Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de İstanbul-Ankara-İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinin gündemlerini paylaştığımız serimize hoş geldiniz. Bu sayıda yasama yılında beş buçuk ayı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu haftaki gündemine  mercek tutacağız.

Bilgiye ulaşma biçimimizde daha fazlasının mümkün olduğunu görebilmeniz için sizi, kısıtlı sayıda yayın takip etmenin ötesini sunan abonelik modelimiz Aposto Premium’a davet ediyoruz. 150'den fazla yayın ve podcasti, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyaları, sektör yayınları, köklü dergileri, gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğunu bilgi alma tecrübesini yeniden inşa eden özelliklerle keşfedebilirsiniz.  

Aposto Premium'a Yüksel

Keyifli okumalar,

Görkem | Proje Direktörü, CDR. 


Parlamento

Parlamento

TBMM ile büyükşehir belediye meclislerindeki gelişmeler, meclislere dair araştırma raporları ve siyasete dair daha fazlası her hafta bu yayında!

Mecliste Bu Hafta #20

Mecliste Bu Hafta #20

Geçtiğimiz haftalarda kabul edilen araştırma önergesinden başka “Kızılay’ın çadır skandalı” ve “AFAD’ın yetersizliği” en çok önerge verilen konular oldu. Bu hafta ise TBMM’nin deprem gündeminde bir kanun teklifi vardı.

TBMM 

TBMM Genel Kurullarında bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri Şubat ayında gerçekleşen deprem felaketleriydi. Depremlerin ardından yapılan her oturumda milletvekillerinin felaketlerle ilgili söyleyecek şeyleri vardı. Bazı milletvekilleri devletin yetersizliğini eleştirirken bazı milletvekilleri ise devletin müdahalelerde ne kadar başarılı olduğunu anlattı. Neredeyse her oturumda muhalefet tarafından konuyla ilgili araştırma önergeleri verildi. Geçtiğimiz haftalarda kabul edilen araştırma önergesinden başka “Kızılay’ın çadır skandalı” ve “AFAD’ın yetersizliği” en çok önerge verilen konular oldu. Bu hafta ise TBMM’nin deprem gündeminde bir kanun teklifi vardı.

Teklifin kanunlaşmasının ardından ise Genel Kurulda Meclise sunulan iki adet rapor görüşüldü.

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi 

Kamuoyunda ve Meclisteki görüşmelerde “Deprem Fonu” olarak adlandırılan “Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Dair Kanun Teklifi” 15 Mart’ta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kabul edilip kanunlaştı.

Teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz Afet Yeniden İmar Fonu kurulması amaçlanıyor. Kanun teklifine ismini veren bu fonun depremlerden etkilenen şehirlerin yeniden imarında kullanılması amaçlanıyor.  Fonun görevleri olarak gerekli kaynakların bulunması ve bulunan bu kaynakların yönetilmesi sayılırken fonun yönetiminin Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Yönetim Kurulu tarafından yapılması öngörülüyor. Teklifte fona yapılan desteklere sağlanan muafiyetlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. 

Muhalefet Grupları çarşamba günü yapılan oylamada teklif için red oyu kullanırken görüşmeler komisyon raporundaki muhalefet şerhlerinde teklife ve hükümetin afet politikalarına ilişkin birçok ortak eleştiri vardı; 

  • Devletin asli görevlerinden biri olan bir konuda fon kurulmasının gereksiz olması,
  • Fonun yönetiminin bakanlardan oluşması sonucunda yönetimin taraflı olması ve bunun da hükümet yanlısı gruplar için ranta dönüşeceği
  • İktidar partisi döneminde Özel İletişim Vergisi gibi afetler için toplanan vergilerin nasıl harcandığı konusunda açıklamaların yetersiz olması sonucu bu tarz bir fon için iktidara güvenilmemesi,

Bu eleştiriler ve tartışmalar eşliğinde oluşturulan fonun işlevselliğini  ilerleyen aylarda hep birlikte göreceğiz.  

Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Raporu

Geçtiğimiz yasama döneminde kabul edilen araştırma önergeleri sonrasında kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı ancak raporun Meclise sunulup oylanması bu hafta gündeminde yer aldı. 

Türkiye’de yaşayan yaşlı vatandaşların sorunların tespiti ve bu sorunlar üzerine nasıl tedbirler alınması ve çözüm yolları üretilmesi önerileri sunulan araştırma komisyonu raporu perşembe günkü Genel Kurulda kabul edildi. Genel Kurulda raporla ilgili konuşma yapan bazı milletvekillerinin ifadeleri şöyle;

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz –  Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ihtisas komisyonları gibi daimî bir komisyon statüsüne getirilmesinde yarar görmekteyim.

HDP Adana Milletvekili Kemal Pekgöz Öncelikle, en düşük yaşlılık maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekiyor. Bütçe yapımı süreçlerinde emekli yaşlıların kurumlarının temsil edilmesi ve katılımının sağlanması, isteklerin göz önünde bulunması gerekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam Buradaki en önemli problem yaşlılarımızın yoksulluk, güvencesizlik, ihtiyaç ve muhtaçlık temelleri üzerinde ele alınması yani bugünkü iktidarın bu sorunu hep böyle ele alması.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol KayaÇalışmak isteyen yaşlılarımızın önündeki hukuki ve sosyal engelleri kaldırmamız lazım. Yani bir emeklinin çalışırken maaşından yaptığımız kesintilerle ilgili iyileştirmeler yapmamız gerekiyor.

2022 ve 2021 Yılları Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları Hakkında Karma Komisyon Raporları


Perşembe günü Genel Kurulda görüşülen bir başka komisyon raporu ise Kamu Denetçiliği Kurumuna ait 2021 ve 2022 Raporlarıyla ilgiliydi.  Genel Kurulda raporla ilgili konuşma yapan bazı milletvekillerinin ifadeleri şöyle;

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç ÇelikKurulduğu dönemlerde merkezî bir örgüt niteliği taşısa da KDK’nin taşrada da örgütlenmesi bekleniyordu. Maalesef geçen süre zarfında fiziki olarak ülke sathına yayılamamıştır. Bunun da hak arama kültürünü ve erişilebilirliği zayıflattığını düşünüyoruz.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak –  İdareleri bazında değerlendirdiğimizde de Adalet Bakanlığına, mahallî idarelere, üniversite ve fakültelere, Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik şikâyetler takip etmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşımız ve devletimiz arasında köprü görevi üstlenirken devletimizin diğer denetim usullerinin eksikliğini de kapatmak açısından önemli bir rol üstlenmektedir.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki Bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir tanesi şu: Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarını uygulamayan idarecilere yönelik kesinlikle bir yaptırım kararının alınması gerekir; bunun gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü hâlâ Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarını yerine getirmeyen idareler var. İkincisi, yargıya intikal etmiş olsa da Kamu Denetçiliği Kurumuna bireyler ve kurumlar başvuru yapabilmelidir.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara rağmen ve iktidara karşı Kamu Denetçiliği Kurumunu destekliyor, etkisinin ve yetkisinin artırılması gerektiğini savunuyoruz; itirazımız, kurulduğundan beri bağımsızlığının tesis edilememesinedir. Gücünü bağımsızlığından alması gereken Kurumun mevcut iktidar eliyle atanması, gücünü de iktidara dayandırması, bu yönüyle Kurumun güvenilirliğini ve itibarını düşürüyor çünkü bağımsızlığını hâlâ elde edemedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır Yıllar itibarına bakıldığında başvuru sayısındaki artışla bağlantılı olarak alınan karar sayısında da artış gözlemlenmekle birlikte memnuniyet verici kısmı tavsiye kararlarına uyma oranlarındaki artıştır. Zira yüzde 20 ile başlayan uyum oranı 4 kat artarak yüzde 80 seviyelerine ulaşmış bulunmaktadır, bu başarıya ulaşmasında Karma Komisyon çalışmalarının katkısı da bulunmaktadır.

Araştırma Önergeleri 

Bu haftaki oturumlarda toplamda dokuz adet araştırma önergesi gündeme geldi. Gündeme gelen önergelerden sekiz tanesi reddedilirken bir tanesi önümüzdeki hafta tüm grupların iştirakiyle kabul edilmek üzere geri alındı.

1-6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların günlük hayatlarına dönmelerini kolaylaştırmak, gelecek kaygılarını giderip planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve bir nebze olsun acılarını hafifletmek amacıyla yapılacak olan destek ödemelerini kamuoyuna netlikle ifade edilmesi, açıklanan desteklerin ivedilikle ve tam anlamıyla uygulamaya konulmasına yönelik verilen önergenin görüşülmesi reddedildi. 

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından verilen önerge 14 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

2-Olası depremlere karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesine yönelik verilen araştırma önergesinin görüşülmesi Genel Kurulda reddedildi. 

HDP  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç  tarafından verilen önerge 14 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

3- Arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere deprem sonrası yaşanan aksaklıkların tespitine yönelik verilen araştırma önergesinin görüşülmesi Genel Kurulda reddedildi. 

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç tarafından verilen önerge 14 Mart’ta TBMM Gündemine geldi. 


4- Deprem felaketinin gölgesinde gerçekleştirilecek seçimlerin her türlü tereddüt, şaibe, tartışma, kavgadan uzak ve güvenlikle sonuçlanmasını, tüm seçmenlerin iradesinin doğru bir şekilde Parlamentoda temsilini, bu sebepten alınacak tedbirlerin ve ulaşılan sonuçların Türk milletiyle paylaşılmasına  yönelik verilen önergenin görüşülmesi Genel Kurulda reddedildi. 

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından verilen önerge 15 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

5- 14 Mart Tıp Haftası vesilesiyle, depremin neden olduğu sağlık sorunlarının ve sağlık emekçilerinin sorunlarının araştırılmasına  yönelik verilen önergenin görüşülmesi Genel Kurulda reddedildi. 

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz tarafından verilen önerge 15 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

6-  Ülkedeki balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarının araştırılması, gereken önlemlerin alınması ve çözüm yollarının belirlenmesine yönelik verilen araştırma önergesi geri alındı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz tarafından verilen önerge 15 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

7- Depremzedelerin kaldıkları çadır kentlerdeki su baskınlarının araştırılmasına yönelik verilen önergenin görüşülmesi TBMM Genel Kurulunda reddedildi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından verilen önerge 16 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

8- Kızılayın amaç dışı faaliyetlerinin araştırılmasına yönelik verilen önergenin görüşülmesi TBMM Genel Kurulunda reddedildi.

HDP  Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç  tarafından verilen önerge 14 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

9- Türk Hava Kurumu Üniversitesinde 2016-2017 ve öncesi yıllarda verilen yüksek lisans diplomalarının incelenmesine  yönelik verilen araştırma önergesinin görüşülmesi Genel Kurulda reddedildi. 

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından verilen önerge 14 Mart’ta  TBMM Gündemine geldi.

Kapanış

Seçime giden bu yılda her hafta milyonlarca insanın hayatını etkileyen düzenlemeler Mecliste kabul ediliyor. Bu süreçte yoğun gündemi yakından takip edebilmek için bir sonraki yazımızı kaçırmayın!

Hikâyeyi beğendiniz mi? Paylaşın.

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Parlamento

Parlamento

TBMM ile büyükşehir belediye meclislerindeki gelişmeler, meclislere dair araştırma raporları ve siyasete dair daha fazlası her hafta bu yayında!

YAZARLAR

Parlamento

TBMM ile büyükşehir belediye meclislerindeki gelişmeler, meclislere dair araştırma raporları ve siyasete dair daha fazlası her hafta bu yayında!

İLGİLİ BAŞLIKLAR

Kızılay

deprem

Afet Yeniden İmar Fonu

Deprem

İLGİLİ OKUMALAR

0%

;