Özgürlük Gündemi

Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı Özgürlük Gündemi, Türkiye’nin hukuk devleti, ekonomi, siyaset ve sivil toplum gündemine ilişkin vakıaların değerlendirildiği, iki haftada bir pazartesi günü yayımlanıyor.

Son Hikâyeler

Hakkında

Özgürlük GündemiÖzgürlük Gündemi

BÜLTEN SAYISI

Atatürk'e Hakaret, AP 2022 Türkiye Raporu

Avrupa Parlamentosu 2022 Türkiye Raporunu Kabul Etti, Atatürk’e Hakaret, Orta Vadeli Program ve Kitle İmha Silahları(!)

25 Eyl 2023

AP, 2022 Türkiye Raporunu Kabul Etti

Hükümetin AB ile ilişkileri düzeltme yönünde verdiği işaretlerin gerçekçi olmadığını, aksine ilişkilerin tamamen kopma noktasına geldiğini göstermektedir. Üstelik Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği de tartışma konusu olma noktasına hızla yaklaşmaktadır.

25 Eyl 2023

Atatürk'e Hakaret

A.E.S.'nin yaptığı hakaret, toplumdaki birçok kişi için kabul edilemez olabilir, ancak tutuklama kararının reşit olmayan birinin hayatı üzerinde geri döndürülemez olumsuz etkileri olabileceğini ve öte yandan da ifade özgürlüğüne zarar verdiğini belirtmek gerekmektedir.

Ömer Faruk Şen

·

25 Eyl 2023

Orta Vadeli Program ve Kitle İmha Silahları(!)

Türkiye kısa-orta-uzun herhangi bir vadede planlar yapmak yerine kurumsal kapasitenin gelişimine odaklanmalı ve hukukun üstünlüğünü kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak görmeli.

Enes Özkan

·

25 Eyl 2023

Özgürlük GündemiÖzgürlük Gündemi

BÜLTEN SAYISI

Valiliğin "İçki" Genelgesi ve Yaşam Tarzına Müdahale Tartışmaları

RTÜK ‘’Amerika’nın Sesi’’ Sitesine Erişimi Engelletti, Orta Vadeli Program ve Ekonomik Bürokrasi, Valiliğin "İçki" Genelgesi ve Yaşam Tarzına Müdahale Tartışmaları.

11 Eyl 2023

Valiliğin "İçki" Genelgesi ve Yaşam Tarzına Müdahale Tartışmaları

Her bireyin yaşam tarzı farklıdır ve bu tarz, kişinin tercihlerine ve değerlerine dayalıdır. İçki tüketimi, bazı insanlar için sosyal etkileşimin bir parçasıdır ve bu tercihine ve değerlerine kısıtlamalar getirmemek, dahası, bu değerleri korumak demokratik yönetimin gerekliliklerinden biridir.

Ömer Faruk Şen

·

11 Eyl 2023

RTÜK ‘’Amerika’nın Sesi’’ Sitesine Erişimi Engelletti

Basın özgürlüğü Anayasanın 28. Maddesinde özel olarak korunmuş ve basımevi kurmanın izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı düzenlenmiştir. İnternet haber sitesi kurmanın lisans şartına bağlanmasının Anayasanın bu hükmü ile bağdaşmadığı açıktır.

Ali Rıza Çoban

·

11 Eyl 2023

Orta Vadeli Program ve Ekonomik Bürokrasi

Türkiye’nin kalkınması için ekonomik öngörülebilirlik çok ama çok önemli bir konumda. Çünkü Türkiye sermaye kıtlığıyla mücadele ediyor. Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke ve dış kaynak neredeyse hayati derecede önemli. Dış kaynağın ülkeye çekilmesi ise ancak öngörülebilir bir ekonomik ve hukuki düzen kurmakla mümkün. Oysa, halihazırdaki durum Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yabancı kaynak sahipleri için risk artırıcı olarak görünüyor.

Enes Özkan

·

11 Eyl 2023

Özgürlük GündemiÖzgürlük Gündemi

BÜLTEN SAYISI

Genel Af Tartışmaları Üzerine - BRICS’in Genişleme Süreci ve Türkiye

Gazeteci Barış Pehlivan Beşinci Kez Tutuklandı, BRICS’in Genişleme Süreci ve Türkiye, Genel Af Tartışmaları Üzerine.

28 Ağu 2023

Genel Af Tartışmaları Üzerine

Sıklıkla af uygulamasına gidilmesi cezasızlık algısını yaygınlaştıracağından suçlular için teşvik edici bir unsura dönüşecektir.

Ali Rıza Çoban

·

28 Ağu 2023

Gazeteci Barış Pehlivan Beşinci Kez Tutuklandı

Belirtmek gerekir ki toplumun gerçekleri öğrenme hakkı, ancak sansür ve korkudan korunmuş gazeteciler sayesinde mümkündür. Ne var ki, Türkiye’de tutuklamalar bir tedbir olmaktan çok gazetecileri cezalandırmak için kullanılan bir baskı aracına dönüşmekte, bu da en nihayetinde toplumun güvenilir bilgi kaynaklarına erişiminin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Ömer Faruk Şen

·

28 Ağu 2023

BRICS’in Genişleme Süreci ve Türkiye

Şu an Türkiye’nin BRICS’in yeni üyeleri arasında adının geçmemesinin nasıl bir dış politika ve uluslararası ticaret sistemini hedeflemesi gerektiğini açıkça gösteriyor.

Enes Özkan

·

28 Ağu 2023

Özgürlük GündemiÖzgürlük Gündemi

BÜLTEN SAYISI

Eşitsiz İnfaz Düzenlemeleri Adaletsizliği Derinleştiriyor

Eşitsiz İnfaz Düzenlemeleri Adaletsizliği Derinleştiriyor, RTÜK’ten TELE1 ve KRT’ye 3’er Kez Program Durdurma Cezası, Kamuda Tasarrufun Yükü Tüketicinin Sırtında Mı Kalacak?

14 Ağu 2023

Eşitsiz İnfaz Düzenlemeleri Adaletsizliği Derinleştiriyor

Şiddetle hiç ilgisi olmayan, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin kullanımı niteliğindeki eylemlerin terör suçları kapsamında yargılama ve cezalandırma konusu yapılması çok boyutlu bir hukuk devleti sorunu yaratmaktadır.

Ali Rıza Çoban

·

14 Ağu 2023