SEFiA İklim Gündemi

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirliğin finansmanı alanlarındaki gelişmeleri-araştırma sonuçlarını derleyen ve her ayın birinci ve üçüncü haftalarının pazartesi günleri yayımlanan dijital gazete.

Son Hikâyeler

Hakkında

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⚙️ Çelik sektöründe son durum

SEFiA İklim Gündemi'nin adresi değişiyor! Çelik sektörünün görünümüne dair iki rapor öne çıkıyor.

25 Eyl 2023

Wikimedia Commons
Çelik sektörü görünümü

Uluslararası Enerji Ajansı ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin yayımladıkları raporlar, sırasıyla uluslararası ve ulusal çelik sektörü gündemine dair güncel bulgular ortaya koyuyor.

25 Eyl 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⚡️ Karbonsuzlaşma stratejileri kapsamında elektrifikasyon

Sanayi, konutlar ve ulaştırma gibi enerji yoğun son kullanıcı sektörlerde fosil yakıt kullanımı elektrifikasyona geçişle azaltılmaya çalışılıyor.

11 Eyl 2023

Qmerit
Konut ve sanayide elektrifikasyon

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin hazırladığı rapor, Türkiye'nin elektrifikasyona geçişini analiz ediyor.

11 Eyl 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

🗞️ Isıtma ve soğutmada alternatif bir çözüm: Isı pompası

Isı pompası kullanımının yaygınlaştırılması, Türkiye’nin karbonsuzlaşması bağlamında, gerçekçi bir adım olarak görülebilir.

28 Ağu 2023

homecomfortpractice.com
Isıtma ve soğutmada alternatif bir çözüm: Isı pompası

İklim ve çevre alanında çalışan sivil toplum kuruluşları , deprem bölgesi öncelikli olmak üzere, Türkiye genelinde iklim hedefiyle uyumlu bir yeşil yeniden inşa sürecinin bileşenleri üzerine çalışıyor.

28 Ağu 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⚫️ Kimsenin işsiz kalmadığı bir ‘‘kömürden çıkış’’ mümkün

Kömürden çıkışın Türkiye'nin istihdam yapısını ciddi ölçüde etkileme potansiyeli düşük ve sektörde yaşanacak istihdam kayıplarının telafisi mümkün.

14 Ağu 2023

The Courier Mail
Kömüre dayalı istihdamdan çıkış

Türkiye’de elektrik üretiminde kömürden çıkışın sektör istihdamında yaratabileceği muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri inceleniyor.

14 Ağu 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⚫️ Kömürlü termik santraller gelecek vadetmiyor!

Akbelen Ormanı'nın, iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı savunulması gerek. Türkiye, geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa‘nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi oldu.

31 Tem 2023

Gazete Oksijen
Akbelen Ormanı neden savunulmalı?

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’na 24 Temmuz sabahı girilerek ağaçların kesimine başlandı. Oysa Türkiye’de kömürlü termik santrallerin iklim hedefleri ile uyumlu biçimde çalışması mümkün değil.

31 Tem 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⛅️ Temiz enerjide bardağın boş tarafına bakmak

Küresel ortalama sıcaklıklarda rekorlar ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın "Temiz Enerji İlerlemesini İzleme 2023" raporu

17 Tem 2023

media.snl
Temiz enerjideki ilerleme, 2050 hedefleri için yetersiz kalıyor

Uluslararası Enerji Ajansı, temiz enerjideki gelişmeleri, 2050 net-sıfır taahhütleri için yetersiz olarak değerlendiriyor.

17 Tem 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

🔴 Sermaye âtıllaşması riski

Düşük karbonlu üretim biçimlerine geçiş döneminde âtıllaşan fiziksel sermaye riskleri ve tüm zamanların en sıcak günü

05 Tem 2023

iklimhaber.org
Sermaye âtıllaşması risklerinin ölçümü

Türkiye’nin emisyon azaltımında karbon yoğun sektörlere ilişkin strateji eksikliği, ekonominin geneline yayılacak ani ve maliyetli bir çıkış riski taşımaktadır.

05 Tem 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

⚫️ Türkiye'nin kömür yatırım planları

Kömür, doğa ve iklim dostu olmadığı gibi ekonomik bir çözüm de değil!

19 Haz 2023

wikimedia
Türkiye'nin yeşil devrimi ve kömür yatırım planları

WWF-Türkiye ve SEFiA'nın raporu, Türkiye’de kömürlü termik santrallerin iklim hedefleri ile uyumlu biçimde çalışmasının ekonomik açıdan mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

19 Haz 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

📈 Yenilenebilir enerji kapasitesinde rekor artış beklentisi

5 Haziran Dünya Çevre Günü! 2023 yılında yenilenebilir enerji kapasitesinde bugüne kadar yıllık bazda kaydedilen en büyük büyümenin gerçekleşmesi bekleniyor.

05 Haz 2023

Güneş ve rüzgâr öncülüğünde rekor kapasite artışı

2023 yılında yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin, geçen yıla kıyasla %30’un üzerinde artması bekleniyor.

05 Haz 2023

SEFiA İklim GündemiSEFiA İklim Gündemi

BÜLTEN SAYISI

🏗️ Çelik sektöründe karbonsuzlaşma süreci

Türkiye çelik sektörünün, güçlü konumunu kaybetmemesi için kapsamlı bir dönüşüm planlanması ve bu planı tutarlı bir şekilde uygulaması gerekiyor.

22 May 2023

Türkiye çelik sektöründe karbonsuzlaşma süreci

SEFiA'nın Şubat 2022 tarihli “Türkiye Çelik Sektörü Raporu: Üretim, Ticaret ve Karbonsuzlaşma Süreci” başlıklı araştırması, Türkiye çelik sektörünün düşük karbona geçiş sürecini analiz edilerek sektörün eğilimlerini, darboğazlarını ve fırsatlarını ortaya koyuyor.

22 May 2023