aposto-logo
TR
TREN

ayrıcalık ve ayrımcılık

Hak mücadelelerinin amacı konforu yerinde olanların oturaklarını daha çok ısıtmak değil, bırak masaya oturmayı, toplantı odasına bile davet edilmeyenlere yer açmak; bazen de toplantı masasını tersine çevirmek.

müstehcen mecmua

müstehcen mecmua

ayıpsız, tarafsız, tuzaksız, bilime dayalı, yeni nesil cinsellik rehberiniz.

“Emekçi Kadınlar Günü var da neden emekçi erkekler günü yok?”, “Onur Ayı’na karşılık olarak neden heteroseksüeller günü yok?” Çünkü sistemsel ayrımcılık ve eşitsizliklerle mücadelede, aynı sistemlerin el üstünde tuttuklarını kutlamanın nasıl bir faydası olabilir? Daha da önemlisi, kime faydası olabilir? 

Hak mücadelelerinin amacı konforu yerinde olanların oturaklarını daha çok ısıtmak değil, bırak masaya oturmayı, toplantı odasına bile davet edilmeyenlere yer açmak; bazen de toplantı masasını tersine çevirmek. Bir şeyleri tersine çevirebilmek için de, önce onları anlayabilmek gerek.

Cisnormativite 

Cisgender, doğuşta atanan cinsiyeti ile kişinin kendini ait hissettiği ve beyan ettiği cinsiyet kimliği örtüşen insanlar için kullanılır. Örneğin penis ve testislerle doğan bir çocuğun kendini oğlan hissetmesi ve yetişkinliğinde de kendini erkek hissedip tanımlaması, bu kişinin genelde cisgender olduğuna işaret eder (ayrıca bir kimliğe ait hissetmediği takdirde). Bu bağlamda, en azından şimdilik, transgender ve cisgender olmak üzere iki farklı kategori ile karşılaşırız. 

Transgender, ya da trans, doğumda atanan cinsiyetten farklı bir cinsiyet kimliğine ait hisseden ya da beyanda bulunan kişiler için kullanılabilir. Trans olma deneyimi, hali, kimliği ya da beyanının, dış görünüş, kozmetik ya da tıbbi operasyon olma hali, kıyafet seçimleri, çeşitli ifade ediş biçimleri gibi özelliklerle desteklenmesi, anlamlandırılması ya da el alemi ikna etmesi gerekmez. Trans deneyimleri ve kimlikleri de diğer tüm kimlikler gibi çeşitlidir. Bununla beraber, her trans kişi, kendi kimlik belirteci ya da kategorisi olarak trans kullanmayabilir. Örneğin, cis bir kadın, kendini ‘cis’ belirteci olmadan nasıl kadın olarak tanımlayabiliyorsa, trans bir kadın da kendini ‘trans’ belirteci olmadan kadın olarak tanımlayabilir. Trans beyanı olmayan tüm kadınlık beyanlarının, cis kadın olduğunu varsaymak cisnormativitedir; trans kadınları kategori dışı bırakmak ya da trans beyanı beklemek ise transfobidir. 

Cis ve trans belirteçleri cinsiyet kimliklerini, ve belki de en önemlisi, çeşitli cinsiyet kimliklerine dair ayrıcalık ve ayrımcılıkları anlamamız için önemlidir. Araştırmalarda, hak mücadelesinde, ön plana çıkabilir. Fakat, kadınlar kadındır; cis, trans ya da ileride karşımıza çıkacak bir kavram, fark etmez. 

Cisnormativite ise, ‘fark eder’ der; cinsiyet kimliği ile doğumda atanan cinsiyet arasında net paraleller çeker, bireylerin bu paraleller doğrultusunda yaşadığını varsayar ve yaşaması gerektiğini savunur. Bunu bağırarak savunma olarak düşünmeyin sadece. Sistemlerin içine entegre edilmiş bir şeyden bahsediyoruz; diğer tüm ayrımcılıklarda olduğu gibi. Bir varsayım ya da beklenti olsa da, aktif şekilde ayrımcılıklara ve ötesine de sebep verebilir cisnormativite. 

Cisnormativite pratikte birçok form alır. Örneğin, belli organları etkileyen kanserlerin, cinsiyet ataması yapılarak iletişiminin yapılması. Serviks kanseri ya da meme kanserinden ‘kadın kanserleri’ olarak bahsedilmesi. Bunun, özellikle queer, non-binary ya da trans erkeklerin jinekolojik hizmetlere ve meme muayenesine erişiminde bir bariyer oluşturduğuna dair çokça araştırma var. 2008-2019 arasında serviksi olan trans erkeklerin katılımı ya da verisi ile yapılan 15 farklı araştırmayı inceleyen bir yayın, trans erkeklerin bireysel ve sistemsel çeşitli sebeplerden dolayı pap smear testlerine erişimde, ciskadınlara kıyasla ek bariyerler deneyimlediğini gösteriyor. Cisnormativite ve beraberinde getirdiği ayrıcalıklı ve sistemik tutumlar, insanların sağlık, eğitim ve yaşam hakkı önünde bariyer oluşturuyor. Bu gerçek, cis kadınların jinekolojik hizmetlere rahatça ulaştığını savunmuyor; belli grupların kapsanması gereken yerde kapsanmadığında, ek bariyerlerle karşılaştığına vurgu yapıyor. Cisnormativite, cinsiyet kimliği ile alakalı ayrıcalık ve ayrımcılık arasındaki çizgide… Bunun cinsel yönelimler için olan versiyonu ise heteronormativite. 

Heteronormativite

Heteronormativite, çeşitli cinsel yönelimlerden biri olan heteroseksüelliğin tek doğru olduğu, herkesin fabrika ayarları gereğince ya da aksini beyan edene kadar heteroseksüel olduğunun varsayımıdır. Bu varsayım, sadece bireyler ya da ilişkileri değil, toplumdaki işleyişleri de etkiler. Dünyayı ikili cinsiyet sistemi penceresinden yorumlayan heteronormativite, yalnızca cis erkekler ve cis kadınların birbirlerine çekim hissettiklerini, birbiriyle ilişkilendiklerini ve birlikte belli şekillerde yaşadıklarını varsayar. Heteronormativiteyi eleştirmek, heteroseksüelliği eleştirmekten bambaşka bir şeydir. Herkesin işine kimse karışamaz prensibi, seks-pozitiflik ve bilim ışığında, zaten çeşitli cinsel yönelimler vardır. Herkesin tek bir cinsel yönelimde olduğunu ve o yönelimin tek doğru ve doğal olduğunu varsaymak, ayrımcılıkla nefret arasında bir yere konabilir. 

Heteronormativite pratikte birçok form alır. Buna bazı örnekler: 

  • Jinekolojik muayeneye giden bir kişiye “cinsel olarak aktif misin?” diye sorulduğunda ima edilenin aslında vajina-penis ilişkisi yaşayıp yaşamadığı olması,
  • Heteroseksüel olmayan herkesin, her durumda kendini tanımlamasını veya açılmasını beklemek, ya da cinsel yöneliminin ne olduğuna dair bilgiye erişimi bir hak olarak görmek,
  • Cinsel ilişki ya da cinsellik deneyimlerini (kendi deneyimlerimizden bağımsız olarak) sadece birleşme ekseninde döndürmek,
  • Bekaret kavramı,
  • İnsanların cinsiyet kimlikleri doğrultusunda belli toplumsal cinsiyet rolleri kalıplarında kendilerini ifade etmelerini beklemek.

Cisnormativitenin de heteronormativitenin de etkileri sadece cinsellik ya da cinsel varoluş çerçevesine sığmayacak kadar geniş; din, yaş, coğrafi konum, ilişki statüsü, ekonomik statü gibi diğer kimlik özelliklerinden bağımsız etki eden kavramlar da değil. 

Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

müstehcen mecmua

müstehcen mecmua

ayıpsız, tarafsız, tuzaksız, bilime dayalı, yeni nesil cinsellik rehberiniz.

İLGİLİ BAŞLIKLAR

ayrımcılık

fobi

Emek

heteroseksüel

Cisnormativite

Cisgender

transgender

Transgender

trans

Trans

NEREDE YAYIMLANDI?

müstehcen mecmuamüstehcen mecmua

BÜLTEN SAYISI

ayrıcalık ve güç

Dahil edilmediğimiz toplantıların masalarını tersine çevirmek gerek.

19 Nis 2023

Beril Ateş

YAZARLAR

Rayka Kumru

Seksolog, Kapsamlı Cinsellik Eğitmeni ve Cinsel Sağlık iletişimci

müstehcen mecmua

ayıpsız, tarafsız, tuzaksız, bilime dayalı, yeni nesil cinsellik rehberiniz.

İLGİLİ OKUMALAR

;