aposto-logo
TR
TREN

E-ticaret yönetmeliğine yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay, e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin sene başında yürürlüğe giren yönetmeliğin 17 maddesini durdurdu

Danıştay, elektronik ticaret platformlarına, kendi markalarıyla ürün satma, krediye aracılık etmeyi yasaklayan, reklam ve indirim bütçelerine kısıtlama getiren 7416 sayılı, 29 Aralık 2022 tarihli Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 17 maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

 • Düzenlemenin getirilmesi noktasında tüketici aleyhine ortaya çıkabilecek sonuçlara yönelik tartışmalar söz konusuydu. 

Detaylar: Elektronik ticaret platformlarının yürütmeyi durdurma ve iptal başvurularını değerlendiren Danıştay 10’uncu Dairesi, 17 maddenin yürütmesini durdururken, iptale ilişkin başvuruyu ise daha sonra ele alacak.

Öne çıkanlar: 

 • Yönetmeliğin durdurulmasıyla ETAHS’lerin, platformdaki alıcılara ve satıcılara sunabileceği indirimlere ilişkin uyması gereken bütçe kısıtına son verilmiş oldu. Aydınlık'tan Recep Erçin'in haberine göre, bu madde sebebiyle e-ticaret platformları Ocak ayında enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyalarına eşlik edememişti. 
 • “Yalnızca, büyük ve çok büyük ETAHS’ler açısından reklam harcamalarında getirilen kısıtlamalar ile, nelerin reklam harcaması olarak kabul edileceğinin açıklandığı, reklam harcamalarının ETAHS’ler tarafından nasıl yapılması gerektiğine ilişkin detaylı düzenlemeler içeren maddenin durdurulmasıyla platformların reklam bütçelerinde artışa gitmesinin de önü açıldı.
 • Sadece çok büyük platformlara getirilen bir diğer kısıtlama olan posta ve taşımacılık hizmetlerini kendisine ait olmayan platformlarda sağlayamayacaklarına ilişkin hüküm de durduruldu. Bu da lojistik maliyetlerinin ve platform ürünlerinin fiyatında artışa yol açacak bir uygulama olarak eleştiriliyordu.

Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan maddeleri:

 • Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu gibi kanunlar kapsamında faaliyette bulunan belirli kurumların Yönetmelik kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (e-ticaret platformlarını işleten şirket) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (e-ticaret platformundaki satıcı) kabul edilmemesine ilişkin Yönetmeliğin 2/2 maddesi,
 • Yönetmeliğin, 4/1 maddesinde yer alan 
  • (i) ekonomik bütünlük, 
  • (ii) platformlar ve platformlara ilişkin belli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük platform sınıflandırmaları, 
  • (iii) elektronik ticaret hacmi, 
  • (iv) satıcılar ve satıcılara ilişkin belli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük platform sınıflandırmaları, 
  • (v) net işlem hacmi ve 
  • (vi) toplam satış hasılatı tanımlarının yer aldığı düzenlemeler,
 • Platformların satıcıların tanıtıcı bilgilerine ilişkin gerçekleştirmesi gereken doğrulamaya ilişkin detaylar ve bu doğrulamanın yapılmaması halinde alınması gereken aksiyonların yer aldığı Yönetmeliğin 6/3 maddesi,
 • Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan platformların hukuka aykırı içerikleri yayımdan kaldırmasına ilişkin düzenleme,
 • Yönetmeliğin Fikri ve Sınai Mülkiyet hakkı ihlal durumlarında, platformlara şikayet başvuruları yapılırken izlenmesi gereken yöntem ile platformların bu başvuruları değerlendirirken alması gereken aksiyonların yer aldığı 12. maddesi, şikayet başvurularına karşı itiraz etmek isteyen satıcıların başvuru yöntemlerinin düzenlendiği 13. maddesi ile başvurunun nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin 14. maddesi,
 • Platformların, satıcılar ile imzalayacağı aracılık sözleşmesinde yer alması gereken asgari unsurların düzenlendiği Yönetmeliğin 15. maddesi,
 • Aracılık sözleşmesi hükümlerinin platformlar tarafından değiştirilmesi durumunda platformlar tarafından uyulması gereken kural ve sürelerin düzenlendiği Yönetmeliğin 16. maddesi,
 • Platformların sunduğu aracılık hizmetini hangi hallerde kısıtlayabileceği, askıya alabileceği yahut sonlandırılabileceğine ilişkin düzenlemelerin ve bu hususlarda platformların uyması gereken kuralların yer aldığı Yönetmeliğin 17. maddesi,
 • Platformların kendilerine ait pazar yerlerinde kendi markalarını taşıyan malları satamayacaklarına, farklı sayfalarda satılması halinde ise bu sayfalar arasında erişim verilemeyeceğine ilişkin Yönetmeliğin 19. maddesi,
 • Bazı eşikleri aşan platformların her sene bir “mevzuata uygunluk raporu” hazırlaması gerekliliğine ve ilgili rapor içeriğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı Yönetmeliğin 24. maddesi,
 • Yalnızca çok büyük platformlar açısından getirilen; 
  • (i) ekonomik bütünlüğü içerisinde yer alan finansal kuruluşların kredi verme gibi hizmetlere ilişkin imkan sağlamasına, 
  • (ii) ekonomik bütünlüğü içerisinde yer alan elektronik para kuruluşlarınca çıkarılan e-paraların kullanılmasına imkan sağlamasına ve 
  • (iii) 6493 sayılı kanun kapsamında sınırlı ağ istisnası ile e-para lisansı almadan verebilecekleri hizmetleri sunmasına ilişkin yasak getiren Yönetmeliğin 25. maddesi,
 • Yalnızca çok büyük platformlar açısından getirilen bir diğer kısıtlama olan posta ve taşımacılık hizmetlerini kendisine ait olmayan platformlarda sağlayamayacaklarına ilişkin Yönetmeliğin 26. maddesi,
 • Ayrıca, yine yalnızca çok büyük platformlar açısından getirilen, platformların kendi pazar yerleri üzerinden mal ve hizmet ilanlarının yayımlamasını ve pazar yeri faaliyeti ile ilan faaliyetlerini sağladığı sayfalar arasında erişim imkanını kısıtlayan Yönetmeliğin 27. maddesi,
 • Yalnızca, büyük ve çok büyük ETAHS’ler açısından getirilen reklam harcamalarında getirilen kısıtlamalar ile, nelerin reklam harcaması olarak kabul edileceğinin açıklandığı, reklam harcamalarının ETAHS’ler tarafından nasıl yapılması gerektiğine ilişkin detaylı düzenlemeler içeren Yönetmeliğin 28. maddesi,
 • Yine yalnızca büyük ve çok büyük ETAHS’lerin, platformdaki alıcılara ve satıcılara sunabileceği indirimlere ilişkin uyması gereken bütçe kısıtının detaylarına ve bu bütçeye ne tür indirimlerin dahil edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Yönetmeliğin 29. maddesi,
 • Yönetmeliğin 30. maddesi ile belirli net işlem hacimlerine sahip ETAHS ve satıcılara getirilen lisans yükümlülüğünün yer aldığı, lisans başvurusuna ilişkin ETAHS’lerin izlemesi gereken prosedürlerin ve ödemesi gereken tutarların nasıl hesaplanacağının düzenlendiği Yönetmeliğin 31. maddesi,
 • Yönetmelik kapsamında getirilen yükümlülüklerin uyum süreleri, parasal eşiklerin artırımı ve sair detayların düzenlendiği Yönetmeliğin “Çeşitli hükümler” başlıklı 33. maddesi
Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

İLGİLİ BAŞLIKLAR

Danıştay

Recep Erçin

ETAHS

NEREDE YAYIMLANDI?

Pareto MevzuatPareto Mevzuat

BÜLTEN SAYISI

ÜYELERE ÖZEL

🛒 E-ticaret & E-ihracat

Danıştay, 7416 sayılı E-ticaret Yönetmeliği'nin 17 maddesinin yürütmesini durdurdu; Türkiye'nin ilk E-İhracat Konsorsiyumu kuruldu

11 May 2023

Fotoğraf: Bruno Kelzer Unsplash

YAZARLAR

Pareto Mevzuat

Piyasaları ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli mevzuat değişikliklerine yönelik bilgilerin en yalın hâli.

İLGİLİ OKUMALAR

;