aposto-logo
TR
TREN

kapsamlı cinsellik eğitimi

Cinsellik eğitimi aslında saygı eğitimidir, “Hayır diyebilirsin!” eğitimidir, “Bedenin senindir!” eğitimidir, haz eğitimidir, eşitlik eğitimidir.
kapsamlı cinsellik eğitimi

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi (KCE), yerel ve uluslararası standartları olan, kanıta dayalı şekilde hazırlanmış, genelde sistematik bir program izleyen ve cinselliğe ve cinsel sağlığa dair bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı hedefleyen bir eğitim modelidir. KCE’nin belki de en kritik faydalarından biri, öğrencileri pasif şekilde öğrenen konumunda bırakmaması; aktif bir şekilde beceri kazanan özneler olmalarına alan açmasıdır. Örneğin, KCE, öğrencilere sadece flört şiddeti hakkında bilgi vermez, flört şiddeti durumlarında pratik olarak uygulanabilecek iletişim ve benzeri becerileri kazandırmayı hedefler. Bunu, sadece bilgi sağlayarak değil, tartışma, sorgulama ve pratik yapma alanı açarak sağlar. 

Cinsellik eğitimi aslında saygı eğitimidir, “Hayır diyebilirsin!” eğitimidir, “Bedenin senindir!” eğitimidir, haz eğitimidir, eşitlik eğitimidir. 

 • Cinselliği bütüncül bir bakış açısıyla ele alır (duygusal, bilişsel, fiziksel, toplumsal),
 • Yaşa uygunluk kriterlerine göre konuları belirler, 
 • Belli değerleri empoze etmez, bireylere kendi değerlerini keşfetmeleri için alan açar,
 • Cinsel anlamda sağlıklı olma halini sadece fiziksel sağlık değil, bütüncül sağlık olarak ele alır,
 • Kapsadığı konular çeşitlidir ve kültüre saygılı ve sorgulayıcı biçimde ele alınır,
 • Yapılandırılmış olamadığında, ebeveynler, bakım verenler ve eğitimciler tarafından hayatın içine serpiştirilebilir,
 • Çocuk ve gençlerin kendilerini korumalarını, sağlıkları için daha doğru kararlar alabilmelerini ve iyi birer birey olabilmelerini destekler.

Zaman zaman politik, kültürel ya da içerik çeşitlilikleri sebebiyle karşımıza şu isimlerle de çıkabilir: 

 • Cinsel gelişim eğitimi,
 • Mahremiyet eğitimi, 
 • Üreme sağlığı eğitimi,
 • Koruyucu-önleyici eğitim,
 • HIV eğitimi.

Eğitimin ismi ne olursa olsun, yapı gereği seks-pozitif, yargılayıcı olmayan, beceri kazandırmayı hedefleyen, güçlendiri, yaşa uygun ve kanıt temelli olmalıdır. Ancak böyle olduğunda en olumlu etkiyi sağlar. 

Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

İLGİLİ BAŞLIKLAR

flört şiddeti

Cinsellik Eğitimi

Cinsellik

NEREDE YAYIMLANDI?

müstehcen mecmuamüstehcen mecmua

BÜLTEN SAYISI

cinsellik eğitimi ve Türkiye

Her şeyin çaresi cinsellik eğitimi olmasa da, her şeye iyileştirici bir merhem cinsellik eğitimi.

31 May 2023

YAZARLAR

Rayka Kumru

Seksolog, Kapsamlı Cinsellik Eğitmeni ve Cinsel Sağlık iletişimci

müstehcen mecmua

ayıpsız, tarafsız, tuzaksız, bilime dayalı, yeni nesil cinsellik rehberiniz.

İLGİLİ OKUMALAR

;