aposto-logo
TR
TREN

Mühendislik ve Ar-Ge yatırımlarında artış beklentisi

Bain & Co.'nun Mühendislik ve Ar-Ge Raporu 2023 sonuçları yayımlandı

Bain & Co.'nun gerçekleştirdiği Mühendislik ve Ar-Ge Rapor 2023 çıktılarına göre, son zamanlardaki ekonomik zorluk ve karışıklıklara rağmen, ankete katılan kıdemli yöneticilerin çoğu Ar-Ge harcamalarını artırmayı planlıyor.

Detaylar: Yatırım artırmayı planlayan sektörler arasında otomotiv-mobilite, havacılık-uzay ve savunma, medikal teknoloji, ileri üretim ve hizmetler, enerji ve doğal kaynaklar ve telekomünikasyon yer alıyor.

  • Şirketlerin küresel ölçekte mühendisliğe ve mühendislik alanındaki Ar-Ge araştırmalarına ayırdığı yatırımlar, önümüzdeki beş yıl içinde güçlü bir artış gösterme eğiliminde, bu da, güncelliğini koruyan ekonomik belirsizlik ortamında 2026'ya kadar bileşik yıllık büyüme oranında %10'luk bir artışa denk geliyor. 
  • Dijitalleşme yatırımları da, 2022-2026 arasında  %19'luk bir yıllık büyüme kaydetme eğiliminde.

Açıklamalar: Bain'in Zürih merkezli ortağı Daniel Suter konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Finansal gerileme dönemlerinde Ar-Ge yatırımlarına ağırlık vermek, şirketlerin inovasyon yarışında öne geçmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında, teknoloji sektöründe yakın zamanda büyük ölçekli işten çıkarmalar gerçekleşti, bu durum, Ar-Ge şirketlerine, epey ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü bünyelerine katma fırsatı sunuyor."

Diğer çıktılar: Araştırma, Ar-Ge şirketlerinin %73'ünde nitelikli işgücü açığı bulunduğunu ortaya koyuyor. Global ölçekte son üç senede mühendislik şirketlerindeki pozisyonlarından ayrılan mühendislerin oranı, yaklaşık 2 puanlık bir artışla %16-17 seviyelerine yükseldi.

  • Şirketlerin %60'ı önümüzdeki üç yıl içinde Ar-Ge alanında dış kaynak kullanımını artırmayı planlıyor. İnovasyonu hızlandırmasının yanında, dış kaynak kullanımı ve offshoring, yönetici kadroların devamlı hissedilen işgücü yetersizliğiyle ve fiyat artışı baskısıyla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Üst düzey yöneticilerin %80'inden fazlası, dijital uzmanlık, veri analizi, yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), bağlanabilirlik ve kritik önem taşıyan sistem mühendisliği gibi alanlarda işgücü eksiklerinin bulunduğunu aktarıyor.
    • Bain'in araştırmasına göre önümüzdeki üç yılda dış kaynak kullanımını artırmaya en çok eğilim gösteren sektörler şunlar: imalat sanayii, otomotiv, medikal teknoloji, enerji ve havacılık-uzay-savunma.
Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

İLGİLİ BAŞLIKLAR

inovasyon

offshoring

yapay zeka

siber güvenlik

Bain & Co

Ar-Ge

Zürih

Daniel Suter

nesnelerin interneti

NEREDE YAYIMLANDI?

Pareto İçgörüPareto İçgörü

BÜLTEN SAYISI

ÜYELERE ÖZEL

💰 Zombileşme tehdidi

2023 yılında Türkiye, zombi şirket oranında %13 ile dünyada bir numara oldu

21 Haz 2023

Fotoğraf: Floriane Vita Unsplash

YAZARLAR

Pareto İçgörü

İş dünyasını ve piyasaları şekillendiren trendlere yönelik analizler, sektörlerden içgörüler, güncel veriler ve etki yaratan raporlar.

İLGİLİ OKUMALAR

;