aposto-logoCumartesi, 10 Haziran 2023
aposto-logo
Cumartesi, Haziran 10, 2023
Aposto Üyelik

Reel kesim güveni nispeten sakin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksinin (RKGE) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 108,1’e yükseldiğini, mevsimsellikten arındırılmış endeksin (RKGE-MA) ise değişim göstermeyerek 105,1 seviyesinde sabit kaldığını duyurdu.

Endeksi oluşturan anket sorularına verilen cevapların endeks üzerindeki etkisi incelendiğinde son üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin cevapların endeksi olumlu yönde etkilediği, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin verilen cevapların ise endeksi olumsuz yönde etkilediği görüldü.

Mayıs ayında gelecek üç ayda ortalama birim maliyetlerde ve satış fiyatlarında artış olacağına dair beklentiler zayıflarken, ÜFE beklentileri ise gerileme eğilimi gösterdi. TCMB tarafından yayımlanan RKGE bülteninde konuya ilişkin, “Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 4,8 puan azalarak %62,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

👉 Öte yandan: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ASTO) Başkanı Ali Bahar, ATSO meclisinde yaptığı konuşmasında, “Artık önümüzü görebilmeyi, doğru politikaların, süratle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Artık iş dünyamızın ve ülke ekonomisinin buna tahammül edecek ne bir dakikası, ne de kaybedecek bir kuruşu dahi kalmamıştır. Türkiye ekonomisinin en öncelikli sorunları faiz, enflasyon, döviz kurlarındaki belirsizlik ve cari açıktır. Faizler ve finansmana erişim konusunda uzun süredir yaşadığımız belirsizliğin bir an önce istikrara kavuşması şarttır.” ifadelerini kullandı.

RKGE verilerinin yanı sıra mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranı mayıs ayında 0,7 puan artarak %76,3 seviyesine yükseldi. Alt mal grubu kırılımlarında yatırım malları için KKO %78,4; ara mallar için KKO %75,5; tüketim malları için KKO ise %73,2 olarak gerçekleşti. Endekste, yatırım malları ve dayanıksız tüketim mallarına ilişkin KKO gerilerken, dayanıklı tüketim malları ve ara mallar içinse oranlar arttı.

💾 Cep Bilgisi: Kapasite kullanım oranı, üretim faktörlerinin kullanım kapasitelerini ölçerek ekonomik aktivite ve yatırım ihtiyacı gibi göstergelere öncülük etmeyi amaçlar. Uzun süre yüksek seyreden KKO ekonomik aktivitede canlılık olmasına karşın yeter miktarda yatırım yapılmadığına işaret eder. Veride genel geçer bir norm aralığı olmamakla birlikte %70-80 bandının stabil bir ekonomik seyre işaret ettiği kabul edilebilir.

Sektörel Endeksler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış sektörel güven endekslerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre mayıs ayında hizmet sektörü güven endeksi %0,6 azalırken perakende ticaret sektörü endeksi %0,4, inşaat sektörü endeksi ise %4,3 artış gösterdi.

Bunun yanı sıra hizmet sektörü güven endeksi 117,4, perakende ticaret sektörü endeksi ise 116,7 puanla eşik değerin üzerinde kalırken, inşaat sektörü endeksi ise 92,2 puan ile eşik değer altındaki seyrini sürdürüyor.

💾 Cep Bilgisi: Sektörel güven endeksleri, sektörlerin mevcut ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçmeyi amaçlayan 200 puanlı endekslerdir. endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini gösterirken, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösterir.

Endekslerin alt kırılımlarına bakıldığında hizmet sektörü güven endeksindeki azalışın gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisindeki gerilemeden kaynaklandığı görülüyor. İnşaat sektörü endeksindeki olağanüstü artışın ise hem alınan siparişlerdeki hem de gelecek 3 aya ilişkin beklentilerdeki olumlu yönde iyileşmelerden kaynaklandığı gözlemleniyor.


Hikâyeyi beğendiniz mi? Paylaşın.

Hikâyeyi beğendiniz mi?

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Nerede Yayımlandı?

📣 Bugün günlerden PPK

Yayın & Yazar

EXANTE

Finans dünyasındaki tüm önemli gelişmeler ve makro-iktisadi meseleler, derinlemesine bir perspektif ve sebep-sonuç ilişkileriyle hafta içi her gün sabah 08.00'de gelen kutunda!

Emircan Yaman

Piyasalar ve Finans Editörü

;