aposto-logoCumartesi, 10 Haziran 2023
aposto-logo
Cumartesi, Haziran 10, 2023
Aposto Üyelik

SPK, payları GSP'de işlem görecek ortaklıklara ilişkin usul ve esasları belirledi

AŞ'lerin Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve onaylanması gerekiyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları Girişim Sermayesi Pazarı'nda (GSP) işlem görecek ortaklıklara ilişkin usul ve esasları belirledi.

Detaylar: Halka açık olmayan anonim şirketlerin (AŞ) sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve GSP’de işlem görebilmesi için esasları SPK tarafından belirlenen izahname hazırlanması ve onaylanması gerekiyor.

  • Bu AŞ’lerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması, kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması şartları aranacak.
  • Kapsam dahilindeki AŞ’lerin payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamayacak.

Tebliğin amacı: Halka açık olmayan ortaklıkların GSP'de işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

Dahası: AŞ’lere, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 5 yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini sağlayan ve yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek 

İzahnamesi onaylanmayan ya da belirtilen sürede başvuru yapmayan AŞ’ler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sermaye piyasası kanunu kapsamından çıkmış ve payları borsa tarafından GSP’den çıkarılmış sayılacak, 2 yıl boyunca paylarının halka arzı amacıyla başvuru yapamayacak.

AŞ’lerin GSP’de işlem gören payları hariç olmak üzere, halka arza konu olmayan payları, paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek.

Hikâyeyi beğendiniz mi? Paylaşın.

İlgili Başlıklar

halka arz

sermaye artırımı

Sermaye Piyasası Kurulu

sermaye piyasası kanunu

Hikâyeyi beğendiniz mi?

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Yayın & Yazar

Pareto Mevzuat

Piyasaları ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli mevzuat değişikliklerine yönelik bilgilerin en yalın hâli.

;