aposto-logo
TR
TREN

Yapay zekâ türleri nelerdir?

ChatGPT-4 ve benzeri uygulamalar kurumsal alanlarda, şirketlerde hangi bölümleri-işleri etkileyecek?

Fütürist Bülten

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

Yazan: Ufuk Tarhan, Fütürist, Ekonomist, Yazar, Ajans Başkanı

Soruya yanıt vermeden şunu belirtmekte fayda var. Halen genel kullanıma açılan ve büyük heyecan yaratan yapay zekanın türü; ANI. Yani GPT ve benzerleri henüz dar bir yetenek yelpazesi sunan “Artificial Narrow Intelligence – ANI” seviyesinde. Ve bizler içine olduğumuz süreçte daha ANI’yı anlama aşamasındayız yani yapay zekâ denildiğinde aslında kastedilenin yakınında bile değiliz. Kısacası daha oyun başlamadı. Henüz ısınma hareketleri yapıyoruz ya da bebek ancak, tek tük konuşmaya başladı veya buzdağının sadece ucu göründü diyebiliriz.

AGI nedir?

Hala ve ne mutlu ki yapay zekanın AGI (Artificial General Intelligence) insan benzeri yetenekler sunmayı amaçlayan seviyesine ulaşamadık. Bir anlamda daktilodan bilgisayara geçmiş gibiyiz. AGI aşamasına gelindiğinde insanlar veya diğer hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilen herhangi bir zihinsel görevi de anlayabilen veya öğrenebilen bir yapay zekâ yetenek seviyesine erişmiş olacağız.

Az önce buna erişmemiş olmamıza “Ne mutlu ki” dedim, çünkü insanlık henüz o katmanı algılamaya, anlamaya ve kullanmaya hazır değil. Daha organik insanlar olarak birbirimizi anlamayı, birbirimizle etkileşim içinde yararlı olmayı tam kotaramamışken böylesine büyük bir seçenek hepimizi zorlayabilir… O nedenle iyi ki henüz AGI aşamasında değiliz diyorum.

Yapay zekâ türleri, hipotetik ve pratik olarak üç kategoriye ayrılıyor:

 1. Dar Yapay Zekâ – Artificial Narrow Intelligence (ANI), dar bir yetenek yelpazesi sunar.
 2. Genel Yapay Zekâ - Artificial General Intelligence (AGI), İnsan benzeri yetenekler sunmayı amaçlar.
 3. Süper Yapay Zekâ - Artificial Super Intelligence (ASI), insandan daha fazla yeteneğe sahiptir.

Şimdi biz, gelebildiğimiz ANI türündeki ChatGPT-4 ve benzeri yapay zekâ uygulamalarının, kurumsal alanlarda ve şirketlerde hangi bölümleri, işleri öncelikle etkileyeceği sorusundan devam edelim…

ChatGPT-4 ve benzeri yapay zekâ uygulamaları, birçok bölümde, sayısız işlem için, farklı süreçlerde kullanılabilecek.

Ve bu tahminlerimizden de hızlı gelişecek. Hayatımızı 1980’lerde baştan aşağı değiştiren Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile 2000’lerde dönüştüren dijital/kripto para, yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve uzay gibi alanların başlatıcısı ve bu alandaki ilk özel şirketleri kuran Elon Musk’ın da belirttiği gibi; insanlık, bundan öncekilerden de büyük ve dönüştürücü etkileri olacak bir devrimi, bu kez de yapay zekânın hayatlarımıza girmesi ve yaygınlaşmasıyla yaşıyor.

Yapay zekanın, özellikle de AGI (Artificial General Intelligence) yani Genel Yapay Zekânın yararları sayısız ancak iyi ve akıllı kullanırsak… Hiç kuşku yok ki her teknolojik araçta olduğu gibi yapay zekanın da olumsuz ve zararlı tarafları var, olabilir. İnsanlık bu tehlike ve tehditleri de iyi anlamalı ve baştan önlemlerini almalı. Tüm geliştirme ve kullanım alanlarında etik değerleri sıkı sıkıya gözetmelidir.

Özetle, GPT-4’ün genel kullanıma açılması ile “Singulartiy-Tekillik” çağına doğru yolculukta bir tık daha vites yükseltmiş oluyoruz. Heyecanlı birçok icat, gelişme ve değişiklikle dolu yeni ve daha iyi bir çağ geçişine, sancılı da olsa hazırlanıyoruz.

Öncelikle aşağıda sadece örnek olması, düşündürmesi, ilham olması için sıraladığım fonksiyonlarla ilgili listeyi yaparken olumlu ve olumsuz olasılıkları da değerlendirmeye çalıştım. Bunları düşünürken aynı tür hataları hatta daha da büyüklerini insanların da yaptığını, yapabileceğini daima aklımızda tutmamız gerektiğini hatırlatmak isterim.

Müşteri hizmetleri: 

Müşteri sorularına otomatik ve hızlı yanıtlar sağlamak, canlı destek hizmetlerinde çalışanların yükünü, hata oranını azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çok daha fazla datayı anlamlandırarak daha hızlı ve detaylı yanıtlar verip çözümler ya da çözüm alternatifleri üretmek.

 • Olası olumsuzluklar: Yetersiz eğitim veya hatalı algoritmalar nedeniyle yanlış veya kötü müşteri deneyimi yaratabilir.

İnsan kaynakları: 

İşe alım süreçlerinde adaylarla ön mülakat gerçekleştirmek. Otomatik iş başvuruları inceleme, tarama ve değerlendirme sayesinde zaman tasarrufu ve daha etkili, objektif, veri bazlı, liyakat temelli aday seçimi yapmak. Çalışan memnuniyeti anketleri düzenlemek ve iç iletişimde destek sağlamak. Performans değerlendirmelerine katkı vermek.

 • Olası olumsuzluklar: Potansiyel olarak nitelikli adayların yanlışlıkla elenmesi ve insan faktörünün eksikliği. Performans değerlendirmesinde eksik kalıp kıymetli insan kaynağı kaybına sebep olmak. Ya da tam tersi duygusal açıdan insani vasıfları uymayacak adayları seçmek.

Pazarlama:

Hedef kitlelere uygun içerik üretimi, sosyal medya yönetimi, içerik stratejisi geliştirmek ve reklam metinleri oluşturmak. E-posta pazarlama kampanyaları düzenlemek, tüketici analizi için kişiselleştirilmiş stratejiler ve araştırmalar yapıp raporlamak.

 • Olası olumsuzluklar: Yaratıcılığın ve insan dokunuşunun eksikliği, potansiyel olarak marka imajı ve itibarına zarar verebilir.

Satış:

Potansiyel müşterilere özelleştirilmiş ürün önerileri sunmak, teklifler hazırlamak ve satış süreçlerini hızlandırmak. Veri analizi ve tahminleme yetenekleri sayesinde daha etkili ve stratejik satış planları, müşteri portföyü yönetimi yapmak, yeni kanal ve ürün geliştirilmesine katkı, fikir vermek.

 • Olası olumsuzluklar: İnsan etkileşim, duygusal zeka ve ikna becerilerinin eksikliği, potansiyel fırsatları kaçırabilir, yanlış satışlara neden olabilir.

Ürün geliştirme:

Yeni ürün fikirleri ve iyileştirmeler için üretmek, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı konularında destek sağlamak ve ürün geri bildirimlerini değerlendirmek. Veri analizi, trendleri ve müşteri ihtiyaçlarını anlamada yardımcı olmak.  

 • Olası olumsuzluklar: Teknolojik sınırlamalar ve yaratıcılığın eksikliği nedeniyle, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması zorlaşabilir.

Finans:

Finansal raporlar ve analizler oluşturmak, mali verileri yorumlamak ve bütçe planlaması yapmak . Veri analizi, raporlama ve mali planlama gibi görevleri hızlandırıp insan hatalarını azaltarak daha doğru tahminler sunmak.

 • Olası olumsuzluklar: Finansal hataların büyük sonuçları olabileceğinden, algoritma hatalarının ciddi mali zararlara yol açması muhtemeldir.

Hukuk:

Hukuki metinlerin ve sözleşmelerin taslaklarını hazırlamak, yasal düzenlemeler hakkında bilgi sağlamak ve uyum süreçlerinde destek vermek, hukuki hatırlatmalar ve yasal uyarılarda bulunmak. Sözleşme süreçlerini, koşullarını takip edip, önlemler alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak. 

 • Olası olumsuzluklar: Mahremiyet ihlali, verilerin kötüye kullanılması, önyargı manipülasyonu veya aldatma gibi etik zorluklara neden olabilir. Örneğin, müşterilerden hassas bilgileri onların rızası olmadan toplayabilir veya kararlarını etkileyecek yanıltıcı içerikler üretebilir. Fikri mülkiyet, veri koruma veya tüketici hakları ile ilgili yasa veya düzenlemeleri ihlal edebilir. Örneğin, başka kaynaklardan kaynak göstermeden içerik alabilir veya gizli verileri yetkisiz taraflara ifşa edebilir.

Araştırma ve geliştirme:

Yeni teknolojiler ve endüstri trendleri hakkında bilgi toplamak, inovasyon fikirleri üretmek ve rekabet analizi yapmak. Büyük veri kümelerini analiz ederek gelecekteki eğilimleri ve potansiyel fırsatları tahmin etmek. İş süreçlerinin optimizasyonu, tedarik zinciri yönetimi, üretim süreçleri ve lojistik adımları için iyileştirmeler yapmak. Patentler ve akademik yayınlar gibi büyük bilgi kaynaklarını analiz etmek. Otomatik raporlama ve belgeleme ile otomatik raporlar oluşturmak ve projelerin belgelendirilmesine yardımcı olarak Ar-Ge ekiplerinin zamanını tasarruf etmek.

 • Olası olumsuzluklar: Yüksek maliyetler: GPT-4 gibi gelişmiş AI modellerinin geliştirilmesi ve kullanılması, önemli yatırımlar gerektirir. Yapay zekâ modelleri, hassas verilerle çalıştıklarından veri gizliliği ve güvenlik riskleri yaratabilir. Yapay zekâ, bazı Ar-Ge pozisyonlarının otomatikleştirilmesini sağladığı için işsizlik oranlarında artışa yol açabilir. Algoritmalarının neden belirli kararlar veya öneriler sunduğunu açıklamak zor olabilir. Bu, şirketlerin AI tarafından sağlanan bilgilere güvenmekte tereddüt etmelerine neden olabilir.

Eğitim ve gelişim:

Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş materyalleri ve eğlenceli, interaktif eğitim yöntemleri kullanarak çalışanların motivasyonunu ve katılımını artırmak. Çalışanların kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanıyarak sürekli öğrenme kültürünü destekleyecek farklı, yaratıcı eğitim içerikleri geliştirmek.

 • Olası olumsuzluklar: Eğitim materyalleri, GPT-4'ün eğitildiği veri kümesinin önyargıları nedeniyle önyargılı olabilir. Eğitimde özellikle hızlı değişen sektörlerde. kullanılan bilgilerin sürekli güncel olmasını sağlamakta zorlanabilir. GPT-4 ile gerçekleştirilen eğitimler, çalışanlar arası etkileşim ve mentorluk, duygusal bağ kurma fırsatlarını azaltabilir.

İdari işler: Şirket içi duyurular ve raporlar hazırlamak, toplantı notları ve ajandaları düzenlemek. Genel ofis işlerini hızlandırmak için insanlara destek olmak. İdari görevleri otomatikleştirerek süreçleri hızlandırmak ve hataları azaltmak. Şirket içindeki bilgi akışını ve iletişimi geliştirerek genel verimliliği artırmak. Analitik ve tahmini yetenekleriyle yöneticilere ve çalışanlara karar alma süreçlerinde yardımcı olmak.

 • Olası olumsuzluklar: İş güvencesi endişelerine yol açarak çalışanların motivasyonunu etkileyebilir. Hassas şirket verilerinin korunması konusunda güvenlik ve gizlilik endişeleri yaratabilir. Şirket çalışanları sağladığı kolaylıklara fazlasıyla bağımlı hale gelebilir.

Sonuç olarak, GPT-4 ve benzeri yapay zekâ uygulamaları, kurumsal alanda ve şirketlerde pek çok faydalar sağlayabilir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin olumsuz taraflarını ve potansiyel risklerini de dikkate almak önemlidir. Şirketler, AI uygulamalarını başarıyla entegre etmek için, etik, güvenlik ve önyargı konularını dikkate alarak doğru stratejiler ve politikalar geliştirmelidir. Ancak şurası kesindir ki yapay zekâ kullanmadan ilerleriz diye düşünmek bilgisayar olmadan da işlerimizi yaparız demekle aynı durumu ifade edecektir.

#YarınınİşiniYarınaBırakma #Tinsan ol #GelecekGüzelGelecek

https://linktr.ee/futuristufuk

www.yarininisiniyarinabirakma.com

Hikâyeyi paylaşmak için:

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Fütürist Bülten

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

İLGİLİ BAŞLIKLAR

yapay zeka

yapay zekâ

Yapay Zekâ

kripto para

yenilenebilir enerji

Ufuk Tarhan

Yapay zekâ

ChatGPT-4

Bill Gates

NEREDE YAYIMLANDI?

Fütürist BültenFütürist Bülten

BÜLTEN SAYISI

Yapay Zekâ Türleri nelerdir?

ChatGPT-4 ve benzeri uygulamalar kurumsal alanlarda, şirketlerde hangi bölümleri-işleri etkileyecek?

24 May 2023

YAZARLAR

Fütürist Bülten

Fütüristler Derneği tarafından haftalık olarak yayınlanan makalelerden oluşan bültendir.

İLGİLİ OKUMALAR

;