aposto-logoCuma, 3 Şubat 2023
aposto-logo
Cuma, Şubat 3, 2023
Premium'a Yüksel

"Dünya Enerji İstihdam Raporu”nun gösterdikleri

2021 yılında, 2019’a kıyasla, enerji sektörü istihdamında 1,3 milyon artış yaşanacağını öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu yıl ilk kez yayımlanan Dünya Enerji İstihdam Raporu, enerji değer zincirindeki istihdamı bölgesel dağılım ve kaynaklar özelinde inceliyor. Analizler, önümüzdeki dönemde, istihdamın yenilenebilir enerji sektöründe artarken fosil yakıt sektöründe düşüş göstereceğini vurguluyor.

Raporda Covid-19 pandemisi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından iş gücü piyasasında yaşanan dalgalanmanın telafi edildiği ve bunda temiz enerji sektörünün belirgin bir olumlu katkısının olduğu ifade ediliyor. Paylaşılan bulgular, politika yapıcılar ve karar alıcılara, enerji dönüşümünde adil geçişin sağlanması için yol göstermeyi hedefliyor. 

  • Adil geçiş nedir? Ekonominin karbonsuzlaştırılması sırasında öne çıkan adil geçiş kavramı, emek hareketinin düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir ekonomiye geçişteki zorlukları kavramasına yarayan, kamu politikası ihtiyaçlarına işaret eden ve dönüşüm içindeki işçiler ve topluluklar için faydaları maksimize ederken yükleri minimize eden bir kavramsal çerçeve” olarak tanımlanıyor. Adil geçiş kavramında, geçişe ilişkin fayda ve maliyetlerin hakkaniyetli dağılımı ve mevcut adaletsizliklere de çözüm sağlayacak bir politika tasarımı önem kazanıyor. 

Genel görünüm

  • Enerji sektöründeki istihdam, 2019 verilerine göre, 65 milyon ile küresel istihdamın %2’sini oluşturuyor. Bu rakamın 21 milyonu yakıt tedariki, 20 milyonu elektrik sektörü ve 24 milyonu da enerji verimliliği ve araç imalatı sektörlerinden geliyor.
  • 2021 yılı tahminleri, 2019’a kıyasla enerji sektörü istihdamında 1,3 milyon artış yaşanacağını öngörüyor.
  • Küresel enerji sektörü istihdamın yarısı Asya Pasifik bölgesinde gerçekleşiyor. Çin, toplam istihdamın %30’nu tek başına oluşturuyor.

  • Temiz enerji: Toplam istihdamın %50’sini temiz enerji sektörü çalışanları oluşturuyor. Başta güneş ve rüzgâr olmak üzere, düşük karbonlu enerji üretiminde çalışan sayısı, 7,8 milyon ile petrol üretimindeki istihdam ile aynı seviyede seyrediyor.
  • Yeni projeler: Temiz enerji sektörlerindeki istihdam, nicel olarak, geleneksel sektörlerle rekabetçi bir durumda gözüküyor. Enerji sektörü çalışanlarının %65’i, yeni enerji projelerinde istihdam ediliyor.

Enerji sektörü, ekonomi geneline kıyasla çok daha nitelikli iş gücüne sahip. Ekonomi genelinde düşük, orta ve yüksek nitelikli iş gücü oranları sırasıyla %16, %60 ve %24 olurken; bu rakamlar enerji sektörü için %5, %50 ve %45 olarak sıralanıyor.

Kadın istihdamı küreselde %39 iken enerji sektöründe bu rakam %16 seviyesinde kalıyor. Öte yandan, temiz enerji sektöründeki start-up'ların kurucularının yoğunlukla kadın yöneticiler olması, sektörde bu durumun değişeceğine dair umutları artırıyor. 

Son dönemde artan maliyetler ve enflasyonist baskılar, istihdam artışının önündeki temel zorluklar olarak öne çıkıyor.

Senaryolar

Temiz enerji sektöründeki istihdamın geleceği, raporda iki senaryo altında değerlendiriliyor. İlk senaryo (Açıklanan Taahhütler Senaryosu), taahhüt edilen iklim hedeflerinin yerine getirilmesini, ikinci senaryo (2050’ye Kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosu) ise 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasını içeriyor.

  • İlk senaryoda, 2030 yılına kadar temiz enerji ve ilgili sektörlerdeki ek istihdamın 13 milyona ulaşması öngörülüyor. Bu rakam ikinci senaryoda yaklaşık iki katına kadar yükseliyor.
  • Her iki senaryoda da fosil yakıt sektöründe istihdamda düşüş yaşanırken, yenilenebilir enerji ve ilgili sektörlerde istihdamın görece daha çok artacağı gözleniyor.

Bundan sonrası için ne yapmalı?

Raporda, enerji dönüşümü sürecinde, politika düzeyinde atılması gereken adımlara dair tavsiyelere de yer veriliyor.

Temiz enerjiye geçişte önemi gittikçe belirginleşen işçilerin eğitimi konusunda hükümetler, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliği ile alternatif müfredatların geliştirilmesini ve yeşil işlerin desteklenmesini öngörüyor. Bu noktada, geliştirilecek programlarla sektörde ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücünün oluşturulması ve iş gücü dağılımının eşit şekilde yapılması amaçlanıyor. Adil geçiş kavramı çerçevesinde, yenilenebilir enerji sektöründe istihdamı desteklerken kömür, petrol ve doğal gaz sektöründeki işçi ve toplulukların faydalarını da maksimize eden bir geçiş planı üzerinde duruluyor. İşçi ve işveren örgütlerinin, sivil toplumun ve hükümetlerin de söz sahibi olduğu bir sosyal diyaloğun sağlanmasının da sürecin istikrarlı bir biçimde devamı için önemli olduğu değerlendiriliyor.

Hikâyeyi beğendiniz mi? Paylaşın.

İlgili Başlıklar

karbon

Uluslararası Enerji Ajansı

Covid-19 pandemisi

Rusya

Ukrayna

Hikâyeyi beğendiniz mi?

Kaydet

Okuma listesine ekle

Paylaş

Nerede Yayımlandı?

🛠 Yenilenebilir enerji sektöründe istihdam

Yayın & Yazar

SEFiA İklim Gündemi

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirliğin finansmanı alanlarındaki gelişmeleri-araştırma sonuçlarını derleyen ve her ayın birinci ve üçüncü haftalarının pazartesi günleri yayımlanan dijital gazete.

;