Voice of America ile ilgili hikayeler

RTÜK ‘’Amerika’nın Sesi’’ Sitesine Erişimi Engelletti

Basın özgürlüğü Anayasanın 28. Maddesinde özel olarak korunmuş ve basımevi kurmanın izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı düzenlenmiştir. İnternet haber sitesi kurmanın lisans şartına bağlanmasının Anayasanın bu hükmü ile bağdaşmadığı açıktır.

Ali Rıza Çoban

·

11 Eyl 2023

• Russia has restricted access to Die Welt's website at the request of prosecutors, according to the country's communications regulator. Russia has so far blocked or limited access to BBC, Voice of America and Deutsche Welle, among other media outlets.

11 Tem 2022