İsrafil Özkan

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin Direktörü, Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu ve Turkish Vapers’ Alliance’n kurucusudur. Sivil toplum kuruluşları için stratejik planlama, dijital kampanyacılık, proje hazırlama ve değerlendirme konularında deneyim sahibidir. Hayat tarzı kısıtlamaları ve zarar azaltma politikalarını inceler ve özgürlükçü perspektiften kamu politikaları oluşturulması için savunuculuk yapar.

The Taxation Issue of Civil Society Organizations

The pressures on civil society organizations go beyond interference with freedom of association and freedom of expression, or financial and administrative controls. In Turkey, civil society organizations, despite being expected to be encouraged by the state for their financial sustainability in a democratic society, unfortunately, have to adhere to the same taxation regulations as for-profit companies.

İsrafil Özkan

·

21 Tem 2023

the-taxation-issue-of-civil-society-organizations-3
Sivil Toplum Kuruluşlarını Vergilendirme Sorunsalı

Sivil toplum kuruluşlarının üzerindeki baskı, sadece örgütlenme ve ifade özgürlüğüne müdahale veya malî-idarî denetimlerle sınırlı değildir. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, demokratik bir toplumda finansal olarak sürdürülebilirliklerinin devlet tarafından teşvik edilmesi beklenen kuruluşlar olmalarına rağmen, maalesef kâr amacı güden şirketlerle aynı vergilendirme kurallarına tâbidirler.

İsrafil Özkan

·

17 Tem 2023

sivil-toplum-kuruluslarini-vergilendirme-sorunsali
The Difficult Test of LGBTI+s: 2023 Elections

The ongoing discourse of the People's Alliance reflects a superiority or inferiority between lifestyles where the winner will make the life of the other difficult. On the other hand, it would be appropriate to see the homophobic statements of the Nation Alliance, which emphasizes social peace, reconciliation, and unity in almost every issue, as a mistake made as a result of carelessness rather than a sign of public policy preference.

İsrafil Özkan

·

13 May 2023

the-difficult-test-of-lgbtis-2023-elections
LGBT+’ların Zor Sınavı: 2023 Seçimleri

Cumhur İttifakı'nın devam eden söylemleri, 2023 seçimlerinin hayat tarzları arasında bir rekabet ve kazananın diğerinin yaşamını zorlaştıracağı bir dönüm noktası olarak algılanmaktadır. Buna karşılık, hemen hemen her konuda toplumsal barış, uzlaşma ve birlik vurgusu yapan Millet İttifakı’nın homofobik açıklamalarını bir kamu politikası tercihi işareti olmaktan çok, dikkatsizlik ve özensizlik eseri yapılan bir hata olarak görmek uygun olacaktır.

İsrafil Özkan

·

11 May 2023

lgbtlarin-zor-sinavi-2023-secimleri