aposto-logo
TR
TREN

Güngör Arslan ile ilgili hikayeler

Media and Press Freedom Violations Monitoring Report 2022

In a report published by the International Press Institute (IPI), the European Federation of Journalists (EFJ), and the European Center for Press and Media Freedom (ECPMF) as part of a joint Media Freedom Emergency Response (MFRR) project that monitors and supports threatened journalists, media workers, and platforms, it seems that there are data on press and media freedom in Turkey that are not at all optimistic.

05 Nis 2023

2022 MFRR Medya ve Basın Özgürlüğü İhlalleri İzleme Raporu

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) tarafından, tehdit altındaki gazetecileri, medya çalışanlarını ve platformları izleyen ve destekleyen ortak Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) projesinin bir parçası olarak yayımlanan Raporda Türkiye’de basın ve medya özgürlüğüne ilişkin hiç de iyimser olmayan veriler yer almaktadır.[4]

03 Nis 2023