Katherine Rundell ile ilgili hikayeler

PiccoloPiccolo

HİKAYE

Why you should read children's books

“When I write, I am actually writing on behalf of two people: one is me when I am twelve, the other is me now, and the book I am writing should satisfy these two different but interconnected appetites.”

11 Eyl 2022

PiccoloPiccolo

HİKAYE

(Ne kadar büyük ve bilge olursak olalım) Neden çocuk kitapları okumalıyız?

"Yazarken aslında iki kişi adına yazıyorum: Biri on iki yaşındaki ben, diğeriyse şimdiki ben ve yazdığım kitap, birbirinden farklı ama birbiriyle bağlantılı olan bu iki iştahı da doyurmalı."

11 Eyl 2022