aposto-logo
TR
TREN

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ile ilgili hikayeler

Kömüre dayalı istihdamdan çıkış

Türkiye’de elektrik üretiminde kömürden çıkışın sektör istihdamında yaratabileceği muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri inceleniyor.

14 Ağu 2023

Sermaye âtıllaşması risklerinin ölçümü

Türkiye’nin emisyon azaltımında karbon yoğun sektörlere ilişkin strateji eksikliği, ekonominin geneline yayılacak ani ve maliyetli bir çıkış riski taşımaktadır.

05 Tem 2023

Karbon yakalama teknolojileri gerçekten iklim dostu mu?

Karbon yakalama teknolojileri, geliştirilmiş petrol üretimi ile karbon yoğun kaynakların sistemdeki devamlılığını destekliyor.

01 May 2023

Dünyada ve Türkiye’de çevresel ürünler analizi

SEFiA'nın “Çevresel Ürünlerin Ticareti Raporu", dünyada ve Türkiye’deki çevresel ürünler ticaretini analiz ediyor. Çevre politikalarının küresel ticareti nasıl etkilediğine dair bir ön analiz sunuyor.

23 Oca 2023

Özelleştirilen kömürlü termik santraller üzerine ekonomik inceleme

2053 net-sıfır hedefine ulaşılması için yeni kömürlü termik santral yapılmamasının yanında kamu tarafından işletilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış santralleri önceliklendiren bir emeklilik planı da beklenmelidir.

19 Eyl 2022