aposto-logo
TR
TREN

Enes Özkan

Ekonomist. Daktilo1984 kurucusu ve genel yayın yönetmeni. İstanbul Üniversitesi Blockchain Teknolojileri Merkezi kurucusu ve iş geliştirme koordinatörüdür. Aynı üniversitede davranışsal iktisat ve yatırımcı psikolojisi alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Another (!) Earthquake at the Central Bank

We experienced a very interesting example of the collapse of Turkey's institutions with the recent change of the CBRT governor. Who knows which people in which institutions experience similar absurdities every day? However, since the CBRT is a very visible institution, we were able to follow these problems. Institutions in Turkey continue to collapse not only in terms of rules or in the political science sense but also physically.

Enes Özkan

·

16 Şub 2024

Merkez Bankasında Yine (!) Deprem

Türkiye’nin kurumlarının çöküşünün çok enteresan bir örneğini son TCMB başkanı değişimiyle yaşadık. Kimimizi utandıran kimimizi güldüren bu anlamsızlıkları her gün kim bilir hangi kurumlardaki hangi insanlar yaşıyor. Fakat TCMB çok göz önünde bir kurum olduğu için bu yaşananları takip edebildik. Türkiye’de kurumlar sadece bir kural dizini olarak ya da politika bilimindeki anlamıyla değil fiziken de çökmeye devam ediyor.

Enes Özkan

·

12 Şub 2024

Turkey's Export and Currency Test

While Minister Şimşek is correct in asserting that innovation, among other factors, is essential to enhance a country's share in global trade, it is worth noting that neither during his initial term nor in the current administration has there been a comprehensive institutional framework or a long-term vision put forth to promote innovation, attract sustained foreign investment, address the issue of reverse brain drain, stimulate increased productivity, maximize capacity utilization, or boost overall capacity.

Enes Özkan

·

03 Şub 2024

Türkiye’nin İhracat ve Kur Sınavı

Bakan Şimşek dünya ticaretindeki payın artırılması için inovasyonun vs. gerekli olduğu konusunda haklı olsa da, ne kendisinin ilk döneminde ne de bugünkü yönetim döneminde inovasyon artışının, kalıcı yabancı yatırımın, tersine beyin göçünün, verimlilik artışının, kapasite kullanımı artışının ya da kapasite artışının yaşanması için gerekli kurumsal ve uzun vadeli vizyon ortaya konmadı, konmuyor.

Enes Özkan

·

29 Oca 2024

Turkish Economy in 2024: Challenges and Recommendations

In 2024, Turkey's unemployment rate is anticipated to surpass 15%, negatively impacting household welfare. The rising unemployment is expected to have an even more pronounced adverse effect since an increase in labor force participation is not foreseen. Furthermore, high inflation and escalating financing costs are likely to contribute to an economic growth slowdown, resulting in higher unemployment.

Enes Özkan

·

05 Oca 2024

2024 Yılı Türkiye Ekonomisi: Zorluklar ve Öneriler

2024 yılında Türkiye'de işsizlik oranının %15’i aşması bekleniyor. Bu, hane halklarının refahını olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgücüne katılımda da bir artış beklenmediği için işsizlik artışının daha güçlü bir negatif etki göstermesi bekleniyor. Yüksek enflasyon ve artan finansman maliyetleri de ekonomik büyümede yavaşlamaya dolayısıyla, işsizliğin artmasına neden olacaktır.

Enes Özkan

·

02 Oca 2024

2023 Turkish Economy and Institutional Developments

The government's endeavors aimed at economic stabilization, coupled with the central bank's responsibility in steering monetary policy, played critical roles in confronting challenges like inflation, currency stability, and trade disparities. However, the centralization of these plans, or their absence, unfortunately resulted in an inadequate institutional capacity to effectively manage the economy.

Enes Özkan

·

23 Ara 2023

2023 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Kurumsal Gelişmeler

Hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma çabaları ve Merkez Bankası'nın para politikasını yönetmedeki rolü, enflasyon, döviz istikrarı ve dış ticaret dengesizlikleri gibi sorunları ele alırken oldukça merkeziydi. Haliyle bu merkezi planlar ya da plansızlıklar ekonomi yönetiminde kurumsal kapasitenin maalesef yukarıya çekilememesine neden oldu.

Enes Özkan

·

18 Ara 2023

The European Parliament's Assessments on Sanctions

The recent resolution adopted by the European Parliament underscores mounting concerns regarding loopholes within the sanctions regime and their inadequate enforcement. Of significant worry is the diminishing effectiveness of these sanctions. The resolution highlights the surge in imports from nations processing Russian oil, notably India, which serves as a potential 'back door' for the European Union (EU), allowing Russian oil revenue to flow back to Russia through intermediary countries such as China, the UAE, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Serbia, and Turkey.

Enes Özkan

·

11 Ara 2023

AP'nin Yaptırım Denetimi ve Türkiye'nin Rolü

Avrupa Parlamentosu (AP), son zamanlarda yaptırım rejimindeki boşluklarla ve yaptırımların düzgün uygulanmamasıyla ilgili kaygılarını ifade ettiği bir kararı onayladı. AP’nin yaptırımların etkinliğinin zayıfladığına dair endişeleri artıyor. Kararda, Rus petrolü işleyen ülkelerden, özellikle Hindistan gibi yerlerden ithalatın artmasının Avrupa Birliği (AB) için bir "arka kapı" oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Enes Özkan

·

04 Ara 2023