aposto-logo
TR
TREN

Enes Özkan

Ekonomist. Daktilo1984 kurucusu ve genel yayın yönetmeni. İstanbul Üniversitesi Blockchain Teknolojileri Merkezi kurucusu ve iş geliştirme koordinatörüdür. Aynı üniversitede davranışsal iktisat ve yatırımcı psikolojisi alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Efforts to Exit the Gray List

Turkey's issues are undoubtedly much more intricate, deeply ingrained, and structural. While the endeavors to exit the Gray List represent positive and well-intentioned steps, Turkey should concentrate on ensuring legal security and developing a rational fiscal framework with a much stronger determination.

Enes Özkan

·

10 Kas 2023

Gri Listeden Çıkma Çabaları

Türkiye’nin sorunları çok daha girift, köklü ve yapısaldır. Gri Liste’den kurtulma çabaları son tahlilde olumlu ve iyi niyetli adımlar olarak değerlendirilse de hukuk güvenliğini sağlama ve rasyonel mali çerçeve geliştirme konularına Türkiye çok daha sağlam bir iradeyle odaklanmalıdır.

Enes Özkan

·

06 Kas 2023

Inflation Projections in the Central Bank Governor’s Presentation

Another issue of direct relevance to our daily lives was addressed in this part of the presentation: tax increases. However, despite acknowledging that tax hikes lead to increased inflation, the Central Bank chooses to use the term “tax adjustments.”

Enes Özkan

·

18 Eki 2023

Merkez Bankası Başkanının Sunumunda Enflasyon Öngörüleri

Sunumun bir kısmında bizim hayatımızı doğrudan etkileyen bir başka konudan da bahsedilmiş: Vergi artışları. Fakat Merkez Bankası vergi artışlarının enflasyonu artırdığını söylese de bunu söylerken “vergi ayarlamaları” tabirini uygun bulmuş.

Enes Özkan

·

09 Eki 2023

Medium-Term Program and Weapons of Mass Destruction(!)

Turkey should prioritize the development of its institutional capacity and view the rule of law as the cornerstone of progress and prosperity, rather than formulating plans for the short, medium, or long term. As long as situations like the aforementioned instrumentalization of the law continue, any measures or regulations enacted will likely yield limited results.

Enes Özkan

·

02 Eki 2023

Orta Vadeli Program ve Kitle İmha Silahları(!)

Türkiye kısa-orta-uzun herhangi bir vadede planlar yapmak yerine kurumsal kapasitenin gelişimine odaklanmalı ve hukukun üstünlüğünü kalkınmanın ve refahın anahtarı olarak görmeli.

Enes Özkan

·

25 Eyl 2023

Medium-Term Program and Economic Bureaucracy

Indeed, economic predictability plays a paramount role in Turkey's development. The country faces challenges related to a scarcity of domestic capital, given its savings deficit. Consequently, foreign funding becomes crucial for Turkey's economic growth and stability. Attracting foreign resources and investments hinges upon the establishment of a predictable economic and legal framework.

Enes Özkan

·

16 Eyl 2023

Orta Vadeli Program ve Ekonomik Bürokrasi

Türkiye’nin kalkınması için ekonomik öngörülebilirlik çok ama çok önemli bir konumda. Çünkü Türkiye sermaye kıtlığıyla mücadele ediyor. Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke ve dış kaynak neredeyse hayati derecede önemli. Dış kaynağın ülkeye çekilmesi ise ancak öngörülebilir bir ekonomik ve hukuki düzen kurmakla mümkün. Oysa, halihazırdaki durum Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yabancı kaynak sahipleri için risk artırıcı olarak görünüyor.

Enes Özkan

·

11 Eyl 2023

BRICS Expansion Process and Turkey

The fact that Turkey is not mentioned among the new members of BRICS clearly shows what kind of foreign policy and international trade system it should aim for.

Enes Özkan

·

02 Eyl 2023

BRICS’in Genişleme Süreci ve Türkiye

Şu an Türkiye’nin BRICS’in yeni üyeleri arasında adının geçmemesinin nasıl bir dış politika ve uluslararası ticaret sistemini hedeflemesi gerektiğini açıkça gösteriyor.

Enes Özkan

·

28 Ağu 2023